Zıt Anlamlı Kelimeler, Karşı Anlamı Kelimeler

Zıt Anlamlı Kelimeler,  Karşı Anlamı Kelimeler

Zıt anlamlı kelimeler, anlamları birbirinin karşıtları olan, birbirinin aksi durumları ve olguları ifade eden kelimeler bütünüdür.

Zıt anlamlı kelimeler, iki farklı yön, iki farklı durum ve olgu belirten birbirini dışlayan ifadeler içeren kelimelerdir. Karşıt anlamlı kelimeler cümle içinde anlatımı zenginleştirmek, anlatımda algılanabilirliği arttırmak ve anlatıcının anlatımını kuvvetli kılmak için kullanılır.

Karşıt Anlamlı Sözcükler

Türk Dil Kurumu ilk okul çağındaki çocukların öğrenimi kolaylaştırmak adına hem internet üzerinden hem de basılı olarak zıt anlamlı kelimeler sözlüğü veya karşıt anlamlı kelimeler sözlüğü olarak kitapçıklar basmıştır. Zıt ve karşıt eş anlamlı kelimelerdir. O sebeple dilimizde her iki kullanımı da yaygındır. İlk okul çağındaki çocuklara zıt anlamlı kelimeleri öğretmek adına bir çok internet sitesinde de kelimeler tablo halinde veya sıralı liste halinde bulunmaktadır. İlk okul çağındaki öğrenciler bir sözcüğün olumsuz olanının, onun karşıt anlamlısı demek olmadığını, sözcüğün olumsuzu ve karşıt anlamlısının birbirinden pek farklı şeyler olduğu gerçeğini sıklıkla karıştırdığından öğretmenler gül olumsuzu gülme , karşıt anlamlısı ağla şeklinde örnekler ile öğrencilerine zıt anlamlı kelimeler algısını yerleştirmeye çalışmaktadırlar. Öğretmenler, öğrencilere uyguladıkları sınavlarda da zıt anlamlı kelimeleri cümle içerisinde kullanmalarını isteyerek, öğrencileri ölçme değerlendirme yoluna gitmektedirler.

Dilimiz Türkçe, son derece zengin bir dil olduğundan, dilimizde zıt anlamlı kelimelerin sayısı bir hayli fazladır. Karşıt anlamlı kelimeler, cümleye zenginlik katarken anlamı derinleştirir ve algıyı kolaylaştırır. Zıt anlamlı kelimelerin kullanıldığı cümlelerin betimleyici yönleri de daha kuvvetli olmaktadır.

Zıt Anlamlı Kelimeler

Ölü = Diri
Ucuz = Pahalı
Öz = Üvey
Zayıf = Şişman
Parlak = Mat
Sık = Seyrek
Koyu = Açık
Sorun = Çözüm
Dost = Düşman
Gelir = Gider
Galip = Mağlup
Galibiyet = Mağlubiyet
Kış = Yaz
Usta = Acemi
Çarpma = Bölme
Toplama = Çıkarma
İthalat = İhracat
Barış = Savaş
İyi = Kötü
Güzel = Çirkin
Ön = Arka
Sağ = Sol
Boş = Dolu
Alçak = Yüksek
Küçük = Büyük
Alt = Üst
Aşağı = Yukarı
Siyah = Beyaz
Uzun = Kısa
Yaşlı = Genç
Az = Çok
Yaramaz = Uslu
Zengin = Fakir
Kurnaz = Saf
Sade = Gösterişli
Soru = Cevap
Sığ = Derin
Deniz = Kara
İlk = Son
Birinci = Sonuncu
Eski = Yeni
Taze = Bayat
Aydınlık = Karanlık
Aşağıda = Yukarıda
Tembel = Çalışkan
Hızlı = Yavaş
Akıllı = Aptal
Sevinçli = Üzgün
Sevimli = Sevimsiz
Düz = Eğri
Doğu = Batı
Kuzey = Güney
Sözel = Sayısal
Sıcak = Soğuk
Ağır = Hafif
Aç = Tok
Temiz = Kirli
Dar = Geniş
Sert = Yumuşak
İnce = Kalın
Çift = Tek
Hızlı = Yavaş
Açık = Kapalı
Tatlı = Acı
Kolay = Zor
Gece = Gündüz
Akşam = Sabah
Doğru = Yanlış
Uzak = Yakın
Gülmek = Ağlamak
Hayal = Gerçek
Islak = Kuru

Zıt Anlamlı Sözcükler Tablosu

Sözcük

Zıt Anlamı

Sözcük

Zıt Anlamı

acemi

usta

galip

mağlup

aktif

pasif

genç

yaşlı

azami

asgari

güzel

çirkin

artı

eksi

gerçek

sahte

açık

kapalı

hatırlamak

unutmak

alçak

yüksek

hırçın

uysal

alt

üst

hızlı

yavaş

ağır

hafif

ıssız

kalabalık

acı

tatlı

iniş

çıkış

arka

ön

ilk

son

azalmak

çoğalmak

indirim

zam

afacan

uslu

iyi

kötü

alçak gönüllü

kibirli

dış

alıcı

satıcı

ince

kalın

anormal

normal

katı

yumuşak

ak

kara

kaybetmek

bulmak

ast

üst

keder

neşe

atılgan

çekingen

kalabalık

tenha

aşağı

yukarı

kuru

yaş

aynı

farklı

kış

yaz

aydınlık

karanlık

kıt

bol

bekâr

evli

kirli

temiz

bolluk

kıtlık

medeni

ilkel

borç

alacak

ödül

ceza

bulanık

duru

nazik

kaba

başlamak

bitirmek

negatif

pozitif

büyük

küçük

minimum

maksimum

batı

doğu

neşeli

üzgün

barış

savaş

övmek

yermek

bağımsızlık

tutsaklık

pahalı

ucuz

çekmek

itmek

ret

kabul

çarpma

bölme

saldırı

savunma

cömert

cimri

seyrek

sık

çalışkan

tembel

soyut

somut

cevap

soru

sığ

derin

cesaret

korkaklık

suçlu

masum

cılız

gürbüz

sabah

akşam

çabuk

yavaş

erken

geç

dert

derman

tekil

çoğul

darılmak

barışmak

tertipli

dağınık

dik

eğik

tavan

taban

donuk

parlak

uyumak

uyanmak

duru

bulanık

uslu

yaramaz

düş

gerçek

uzak

yakın

düşman

dost

unutmak

hatırlamak

dahil

hariç

perakende

toptan

dikit

sarkıt

gece

gündüz

eski

yeni

doğru

yanlış

el(yabancı)

tanıdık

üretim

tüketim

eksik

fazla

yüksek

alçak

esaret

özgürlük

taze

bayat

erkek

kadın

ihtiyar

genç

fakir

zengin

açık

kapalı

geçmiş

gelecek

geniş

dar

geri

ileri

 

 

 

 

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :