Hz. Salih (S.A.) Hayatı ve Semud Kavminin Helakı Hakkında Kısa Bilgi

Hz. Salih (S.A.) Hayatı ve Semud Kavminin Helakı Hakkında Kısa Bilgi

Salih Peygamber Semud kavmine gönderilen peygamber olup Nuh aleyhisselamın oğullarından Sam'ın neslinden olup Hz. Âdem in 19. kuşaktan torunudur. Ad kavmi helâk olduktan sonra felaketten kurtulanlardan Semud, Şam ile Hicaz arasındaki Hicr denilen yere yerleşti. Semud'un torunları Ad'in helâk olduğu yere gidip yerleştiler. Reisleri de Cenda bin Amr isminde birisi idi. Zamanla bolluğa kavuşup Ad kavmi gibi azdılar. Taşlardan yaptıkları putlara taptılar. İşte bu diyarda Hz. Salih doğup büyüdü. Küçük yastan itibaren putlara tapmazdı ve ileride kendisinin Semûd'e lâzım olabileceği için ona kimse bir şey diyemezdi. Azgınlıklarından dolayı Allahu Teâlâ onlara Salih aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi : Biz Semûd kavmine kardeşleri Salih'i (gönderdik) . Hz. Salih onları putlara tapmaktan men edip azgınlıklarından sakındırdı. Onları imana davet edip Hz. Nuh'un dinini tebliğ etti. Birçok kavim gibi Semud'un çoğu Salih peygambere isyan etti. Az bir kısmı iman etti : Dediler ki: Sen, olsa olsa iyice büyülenmiş birisin! Sen de ancak bizim gibi bir insansın . Bütün hakaretlere rağmen Hz. Salih onları tatlı dille imana çağırdı ise de Semud peygamberini büyülenmiş yalancı ve büyüklenen diye itham etmeyi bırakmadı.

Yüce Allah taşkınlıklarından dolayı Semud'un kadınlarını kısır bıraktı. Ağaçlar kuruyup meyve vermedi, hayvanlar yavrulamaz oldu. Bu durum karşısında Salih âleyhisselama hakaret edip onu ölümle tehdit ettiler. Peygamberliğinin kanıtı için ondan bir mucize isteyip, mucize gösterdiği takdirce ona inanacaklarına söz verdiler. Kayadan bir deve meydana gelmesini istediler. Deve olmasını istedikleri kaya büyüyüp gebe bir deve şekline döndü. Deve'nin yavrulaması üzerine bazıları iman etti. Devenin memesinden akan sütten Semudlular keplerini doldurdular. Salih aleyhisselam devenin kayadan çıkması üzerine kavmine: Ey kavmim, Allah'a kulluk ediniz! O Allah ki, sizin için O'ndan başka ibadet edecek hiç bir ilâh yoktur. Onu kendi hâline bırakınız! Sakin ona bir fenalık etmeyiniz! Sonra sizi çok elemli bir azap yakalar. İşte şu deve peygamberliğimin doğruluğuna bir delildir. Bu kuyunun suyunu nöbetle muayyen bir gün devenin içme hakkı vardır. Muayyen bir gün de sizin içme hakkiniz vardır. Sakin bu deveye fenalık dokundurmayınız! Sonra sizi büyük bir günün azabı yakalar . Ama Semudlular bunu dinlemeyip devenin ayaklarını kesip öldürdüler: Buna rağmen onlar deveyi kestiler; ama pişman da oldular . Bu iğrenç işi başlarının Kudar bin Sâlif isimli 9 kişilik bir grup yaptı. Hz. Salih ile alay edip: Eğer hakikaten peygamber isen bize vaat ettiğin azabı getir' dediler : Büyüklük taslayanlar dediler ki: 'Biz de sizin inandığınızı inkâr edenlerdeniz. Derken o dişi deveyi ayaklarını keserek öldürdüler ve Rablerinin emrinden dışarı çıktılar da: Ey Salih! Eğer sen gerçekten peygamberdensen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir, dediler . Devenin bastığı yerden kan fışkırdığını, ağaçların yapraklarının kızardığını, kuyulardaki suyun kan kırmızısı, yüzlerinin sapsarı olduğunu gördüler ve birbirlerine haber verdiler. Allahü Teâlâ Salih âleyhisselama o beldeyi terk etmelerini ve bir şiddetli azabın geleceğini vahiy etmesi üzerine Hz.Salih ve kendisine iman eden 4000 kişi ile birlikte orayı terk ettiler. Semudluların yüzleri ise kana boyanmış gibi kıpkırmızı, daha sonra da simsiyah oldu. Cebrail aleyhisselam onları bir sabah vakti sayha ile azaplandırdı. Semud'un muhkem binaları bile kendilerini kurtarmadı ve onlar sayhanın şiddetinden hepsinin ödleri patlayarak helâk oldu: (Bu azgınlara) azabım ve uyarılarım nasıl oldu! Biz onların üzerlerine korkunç bir ses gönderdik. Hemen hayvan ağılına konan kuru ot gibi oldular . Ancak birisi sayha'dan kurtulmuştu. Bunun ismi Ebû Rigâl isminde birisi idi. Ebû Rigâl Semûd'un helâk oldugu sirada Mekke-i Mükerreme de Harem-Şerif de idi. Bu sebepten dolayı ona musibetten bir şey isabet etmedi. Günlerden bir gün Harem'den çıktığında gökten bir tas düşüp onu öldürdü. Resulallah Hicr'e uğradığı vakit buyurdu ki: « Mucize istemeyiniz. Muhakkak ki Salih'in kavmi mucize istedi de, Allahü Teâlâ onlara deve gönderdi. Deve bu yoldan suya gider, su taraftan giderdi. Sonra onlar, Rablerinin emrinden (hak sözden) dönüp haddi aştılar. Allah ın hareminde olan bir kişi dışında (ve iman edenler müstesna) Semûd kavminden herkesi helâk eden bir sayha onları yakalayıverdi Bunun kim olduğu sorusuna: Ebû Rigâl'dir. Harem'den çıktığında isabet eden azâb ona da isâbet etti dedi. Salih peygamber bundan sonra iman edenlerle birlikte Mekke veya Şam taraflarına gitti (Elmalıya göre ise Filistin e gitti) , Remle'de yerleşti. Mekke'de vefat edip Kâbe-i Muazzama yanında defin edildi. Hz. Salih in deve mucizesinden hariç başka mucizeleri şunlardı:

Salih peygamberin duası üzerine meyvesiz ağaçların meyve vermesi, tastan su çıkması ve bir Semûd'lunun Hz. Salih in çadırını yakması üzerine onun yanmaması.

Sayha: Kur an da yer alan  Sayha  kavramının zikredilmesi, depreme eşlik eden o korkunç gürültünün asıl kaynağının araştırılmasına, harikulade bir fizik, bir jeolojik hadise olan depremin maddi sebeplerini bulmaya ve Allah ın sonsuz hikmet ve kudretinin bir yansımasını öğrenmeye ve ondan meddi-manevi dersler çıkarmaya bir teşvik de olabilir.

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :