Hakimiyet-i Milliye Tarihçesi

Hakimiyet-i Milliye Tarihçesi

Mustafa Kemal, 19 Mayıs ta Samsun a ayak basması, bunu izleyen zamanlardaki Erzurum ve Sivas kongrelerinden sonra başlatmış olduğu hareket hakkında bilgi vermek, bu hareketi anlatmak ve tüm yurtta bir mücadele ruhu yaratmak amacıyla bir gazete çıkartmaya karar verir. 1919 yılının sonlarında rastlayan ve Kurtuluş Savaşı nın en hararetli zamanlarına denk gelen bu süreç aynı zamanda Milli Mücadele nin de filizlenmeye başladığı dönemdir. Bu dönem aynı zamanda birçok zor şartı da içinde barındıran oldukça çetin bir dönemdir:

İstanbul daki saltanat rejimi düşmanla anlaşmış, Mondros Mütarekesi yle adeta bir milletin ölüm fermanı imzalanmış, düşman tüm direniş hareketlerine karşı büyük önlemler almıştır ve hareketler başlatmıştır. Bunun yanı sıra gerek teknik imkânsızlıklar gerek maddi yoksunluklar Mustafa Kemal in önünde büyük bir engel oluşturmaktadır.

Bir hareket başlamıştır, Bu hareketi halka anlatmak lazımdır; Türk Milleti nasıl bir belanın pençesindedir, halkın güvendiği saltanat düşmanla nasıl anlaşmıştır, düşman nasıl bir planla harekete geçmiştir,  bu dönem içinde dünyada politik durum ne vaziyettedir ve vatanı kurtarmak için ne yapmalıdır İşte bütün bunları çok iyi anlayan, önündeki sorunu, karşısındaki düşmanı çok iyi analiz etmiş olan ve içinde bulunduğu durumdan bir milleti nasıl kurtaracağını çok iyi bilen Mustafa Kemal bütün bunları, hayatını adadığı milletine nasıl anlatacağını da çok iyi bilmektedir.

Her hareketi gibi önceden planladığı bir hareket olan gazete kurma fikrini 10 Ocak

1920 de hayata geçirir ve Hâkimiyet-i Milliye gazetesini kurar. "Gazeteyi kurar"

Demek dile kolay geliyor ancak gazetenin kuruluşu hiç de bu kadar koyla olmaz. Kâğıt yok,

Mürekkep yok, matbaa için para yok. Ne yapmalıdır Dâhi Atatürk yine dâhiyane bir fikirle aşar karşısına çıkan engeli.  Gazete çıkmadan gazeteye abone toplatmaya başlar ve gazete için para bulunmuş olur. İşte bu şartlar altında bir milletin yeniden doğuşunu başlatan büyük hareketin başlarında Hâkimiyet-i Milliye gazetesi de yayınlanmaya başlar.

Peki, ne vardır bu gazetede Kurtuluş Savaşı vardır, Kurtuluş Savaşı nın ideolojisi vardır,

o dönem dünyasındaki politik durum vardır, İstanbul ve saray vardır, saraydaki padişah

Vardır. Kısacası Kurtuluş Savaşı nın nasıl bir zemin içinde, hangi kuvvetlere karşı, nasıl bir motivasyonla, nasıl bir ruhla ve nasıl bir psikolojiyle başlatıldığı vardır. Ve bunları

Anlatan, bu hareketi başlatan,  bu harekete önderlik eden, bir milleti karanlıklardan aydınlığa çıkartan adamdır, Mustafa kemal dir. Mustafa Kemal bu gazetede düzenli olarak

Başyazıları yazar.

Gazetenin ilk sayısında Mustafa Kemal Atatürk, Hakimiyeti Milliye nin çıkış nedenini Hakkı

Behiç'e not ettirerek bizzat dile getirmiştir:

"Bugünden itibaren yayımlanan ve sütunlarında bütün Anadolu ile onu alakadar eden muhitlerin ahval ve hadiselerini ihtiva edecek olan gazetemize bu ismi tesadüf olarak vermedik.

Gazetemizin ismi aynı zamanda takip edeceği mücadele yolunun da nevidir. Şu halde diyebiliriz ki, Hakimiyeti Milliye nin mesleği, milletin hakimiyetini müdafaa olacaktır."

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :