Gezi Turizm ve Tanıtım Kulübünün Görevleri

Gezi Turizm ve Tanıtım Kulübünün Görevleri

Giriş

İnsanlığın hafızası olan tarih konuları güncel hayatımızı yakından ilgilendirmektedir. Bu önemli konularda görülen eksikliklerin veya aksaklıkların giderilmesini teşvik ve takip etmek gerekmektedir. Öğrenciler, öğretmenler, konuya hâkim kimseler arasında iletişim ve etkileşimin sağlanması gerekmektedir. Günümüzün teknolojik ve maddi imkânları ölçüsünde bu önemli konulara değinmek gerekmektedir.

Kulübün Adı

Madde 1: Kulübün adı Gezi, Turizm ve Tanıtım Kulübü dür.

Amaçlar

Kulüp çalışmalarının amacı, Türk Milli Eğitimi genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin, Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, vatan ve milletini seven; Milli, ahlaki ve insani değerlere sahip; demokrasi ilkelerini benimsemiş; yapıcı, yaratıcı; hür ve ilmi düşünceye ve sorumluluk duygusuna sahip kişiler olarak yetişmelerine, milli ve sosyal hayatta etkin bir şekilde katılabilmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilere;

a. Kendilerini anlayabilme yeteneklerini geliştirebilme ve toplum yararına kullanabilme,
b. Planlı çalışma alışkanlığı kazanabilme,
c. Ferdi girişimde bulunup başarı ile sürdürebilme,
d. Yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilme,
e. Kendine ve başkalarına güvenebilme,
f. Boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirebilme,
g. Başkalarını istek ve dikkatle dinleyebilme,
h. Kendi görüşlerini başkalarına etkili bir şekilde anlatabilme,
i. Ferdi olarak veya guruplar halinde, çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme, bunları çözücü nitelikteki projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktadır.
j. Sosyal ilişkilerinde anlayışla, saygılı ve ölçülü olabilme,
k. Gurupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve guruba karşı sorumluluk duyabilme,
l.Ferdi olarak veya gruplar halinde çevresindeki sorunlarla ilgilenebilme. Bunları çözücü nitelikte projeler geliştirebilme ve yürütebilme, davranışlarını kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Kulüplerin amacına ulaşabilmesi için her şeyden önce, bu etkinliklerin yararına ilgili rehber öğretmenleri, okul yöneticilerinin inanmaları, öğrencileri de bu yönde bilinçlendirmiş bulunmaları gerekir.

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :