Elementler, Bileşikler ve Moleküller Hakkında Bilgi

Elementler, Bileşikler ve Moleküller Hakkında Bilgi

Element ve Bileşikler

1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri

a) Elementler

Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir
Elementler çok sayıda atomdan oluşur ve elementleri oluşturan atomlar aynı cins atomlardır Çok sayıda aynı cins atom birleşerek görünür boyuta geldiklerinde elementleri oluştururlar
Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri yani şekilleri (ve atomları arasındaki uzaklık) aynıdır Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri yani şekilleri farklıdır (ve atomları arasındaki uzaklık)
Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir

Örnek
Demir elementini oluşturan atomlar demir atomlarıdır Demir elementini
oluşturan en küçük tanecikler demir atomlarıdır Demirden yapılmış farklı maddeler de aynı demir atomlarından oluşurlar
Bakır elementini oluşturan atomlar bakır atomlarıdır Bakır elementini oluşturan en küçük tanecikler bakır atomlarıdır Bakırdan yapılmış farklı maddeler de aynı bakır atomlarından oluşurlar
Demir elementini oluşturan demir atomları ile bakır elementini oluşturan bakır atomları birbirinden farklı büyüklüktedir

b) Element Çeşitleri

1- Atomik Yapıdaki Elementler
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurlar Böyle atomlara sahip elementlere atomik yapılı elementler denir Atomik yapılı elementlerin en küçük taneciği atomlardır

Örnek: Demir, bakır, alüminyum, çinko, kurşun, altın gibi elementler atomik
yapılıdır

2- Moleküler Yapıdaki Elementler

Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada ikili gruplar halinde bulunurlar Böyle atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir

Örnek: Hidrojen, oksijen, iyot, karbon, fosfor, kükürt, azot

c) Elementlerin Özellikleri

1- Kendi özeliğini taşıyan en küçük yapı birimleri atomlardır
2- Aynı cins atomlardan oluşurlar
3- Kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamazlar
4- Saf maddelerdir
5- Sembollerle gösterilirler

2- Moleküller

Aynı cins ya da farklı cins iki ya da daha fazla atomun (kimyasal bağlar ile) birbirine bağlanması sonucu oluşan atom gruplarına (yapıya) molekül denir
Atomların çoğu doğada tek başlarına bulunmazlar Aynı cins ya da farklı cins atomlar bir araya gelerek molekülleri oluştururlar ve doğada molekül halinde bulunurlar
Moleküller iki ya da daha fazla atomdan oluşurlar İki (az sayıda) atomdan oluşan moleküllere basit yapılı moleküller, çok sayıda atomdan oluşan moleküllere karmaşık yapılı moleküller denir (500 atomdan oluşan moleküller bulunabilir)

Örnek : Su, iyot, hidrojen, oksijen molekülleri basit yapılı moleküllerdir

Günlük hayatta kullanılan besinlerde ve hücrede bulunan karbonhidrat, protein ve yağ molekülleri karmaşık yapılı moleküllerdir

a) Aynı Cins Atomların Molekülleri

Aynı cins iki atom bir araya gelerek element moleküllerini, aynı cins element molekülleri de bir araya gelerek elementleri oluştururlar
Bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar doğada tek başlarına bulunurken bazı elementleri oluşturan aynı cins atomlar da doğada ikili gruplar halinde bulunurlar Doğada ikili gruplar halinde bulunan atomlara sahip elementlere moleküler yapılı elementler denir Moleküler yapılı elementlerin en küçük taneciği moleküllerdir
Hem elementler hem de element molekülleri aynı cins atomdan oluşur Elementler çok sayıda atomdan oluşur ve görünür boyuttadır Element molekülleri ise iki atomdan oluşur ve elementlerin yapı birimleridir (görünmez boyuttadır)

3- Bileşikler ve Bileşiklerin Özellikleri

a) Bileşikler :
İki ya da daha fazla çeşit element atomunun bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir Farklı atom içeren moleküller (çok sayıdaki molekül) bir araya gelerek görünecek boyuta ulaştıklarında bileşikler oluşur

(İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir)

Bileşikler kendini oluşturan atomlardan (elementlerden) farklı özelliklere sahiptirler Bileşiği oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybederler (Helva, kendini oluşturan un, yağ ve şekerden farklı tada ve özelliğe sahiptir)

Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuşlardır Bir bileşiği oluşturan moleküllerden her biri bileşikteki diğer moleküllerle aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir (Bileşikteki moleküllerin hepsi aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir)

Doğada bilinen 115 çeşit atom vardır Bu atomlar farklı çeşitlerde ve şekillerde bir araya gelerek milyonlarca farklı madde yani bileşik oluşur
Bileşikler atomik yapıda değildirler

Örnek : Su bileşiktir ve su bileşiğini oluşturmak için çok sayıda su molekülü bir araya
gelir Su bileşiğini oluşturan moleküllerden her biri suyun diğer molekülleri ile aynı sayıda ve cinste atom içerir Bir su molekülü iki hidrojen ve bir oksijen atomundan oluşur

b) Bileşik Çeşitleri :

1- Moleküler Yapıdaki Bileşikler
Bileşikler iki ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmuşsa böyle bileşiklere moleküler yapılı bileşikler denir Moleküler yapılı bileşikler moleküllerden oluşurlar

Örnek : Şeker bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 24 atomdan oluşur
Glikoz = C6H12O6
Su bileşiği moleküler yapıdadır ve her molekül 3 atomdan oluşur

2- Moleküler Yapıda Olmayan Bileşikler
Bileşikler, ikili ya da daha fazla atomdan oluşan moleküllerden oluşmayıp, bileşiği oluşturan atomlar bir yığın oluşturacak şekilde dizilmişlerse böyle bileşiklere moleküler yapılı olmayan bileşikler denir

Moleküler yapıda olmayan bileşikleri oluşturan yığınlardaki atomlar sayılamayacak kadar çoktur ve yığındaki atomun sayısı yığının büyüklüğüne göre değişir Fakat moleküler yapıdaki bileşikleri oluşturan moleküllerdeki atomlar sayılabilirler ve moleküldeki atom sayısı değişmez

Örnek :

Tuz bileşiği moleküler yapıda değildir, yığın görünümündedir
Tuzluktan dökülen bir tuz kristalinde sayılamayacak kadar çok sayıda atom bulunur

c) Bileşiklerin Özellikleri

1- Bileşikler, kendini oluşturan elementlerin (atomları) özelliklerini göstermezler
2- Bileşiği oluşturan elementler (atomlar) kendi özelliklerini kaybederler
3- Bileşiği oluşturan elementler belirli oranlarda birleşirler
4- Bileşikler oluşurken enerji alışverişi olur
5- Bileşikler, kimyasal tepkimelerle oluşur ve kimyasal yollarla ayrılırlar
6- Bileşikler en az iki farklı elementten yani atomdan oluşurlar
7- Bileşiklerin belirli erime, kaynama, donma ve yoğunlaşma sıcaklıkları vardır
8- Bileşikler saf ve homojen maddelerdir
9- Bileşikler formüllerle gösterilirler
10- Bileşiklerin en küçük yapı birimleri moleküllerdir

Karışımların Özellikleri

1) Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler(Tuz-şeker)
2) Karışımı oluşturan maddelerin miktarları arasında belirli bir oran yokturİstenildiği oranda karıştırılabilirler(1 bardak su 1 kaşık şeker istersek 2 kaşık şeker )
3) Karışımların erime ve kaynama noktaları sabit değildir( Az tuzlu su çok tuzlu sudan daha çabuk kaynar)
4) Karışımların belirli bir kimyasal formülleri yoktur( Kum-demir tozu )
5) Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yollarla ayrılırlar(1 bardak su ile 1 bardak yağı aynı kaba dökersek karışım olur)

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :