Başbakanlarımızın İsimleri ve Görev Süreleri

Başbakanlarımızın İsimleri ve Görev Süreleri

Kurtuluş Savaşı Dönemi Başbakanlarımız

Mustafa Kemal Atatürk
Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 10 Kasım 1938), Türk ulusunun işgalci batı emperyalizmine karşı verdiği Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır
Mustafa Fevzi Çakmak (1876-1950)
Hüseyin Rauf Orbay 

Başbakanlarımız

İsmet İnönü
İzmir - 1884, Mehmet Reşit - Harp Akademisi - Almanca, Fransızca ve İngilizce-Askerlik-Erkanı Harp-I inci Dönem Edirne, II.,III. ,IV. ,V.,IX.,X.,XI.,1,2,3 üncü Dönem Malatya, VI.,VII., VIII.inci Dönem Ankara Milletvekili-K.M. Cumhuriyet Halk Partisi Tem. (6.1.1961-15.10.1961)-C.S.Tabii Üyesi (20.11.972-25.12.1973)-CHP Genel Başkanı-Muvakkat İcra Encümeni, Erkanı Harbiye Umumiye Vekili, Başbakan, Reisicumhur-Evli,3 Çocuk

Ali Fethi Okyar
Pirlepe - 1881, İsmail - Harp Akademisi - Fransızca, İngilizce - Askerlik ve Diplomasi - Londra Büyükelçisi - Dahiliye Nazırı Esbakı O.S.M.M 2.Dönem Manastır, 3 üncü Dönem İstanbul - I ve II nci Dönem İstanbul, III üncü Dönem ( Ara Seçim) Gümüşhane, V, VI, VII inci Dönem Bolu Milletvekili - TBMM Başkanı - Dahiliye Vekili, İcra Vekilleri Heyeti Reisi, Müdafaai Milliye, Adalet Vekili, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. 

Mahmut Celal Bayar
Gemlik-1884, Abdullah Fehmi - Özel - Fransızca - Bankacılık - İzmir İttihadı Terakki Katibi Mesulü O.S.M.M. 4 üncü Dönem Saruhan - I inci Dönem Saruhan, II, III, IV, V ve VII inci Dönem İzmir, VIII, IX, X, XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - İktisat, Mübadele, İmar ve İskan Bakanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk. 

Refık Saydam
İstanbul- 1881, Ahmet - Askeri Tıbbiye - Almanca, Fransızca - Emrazi Dahiliye - Darülfünun Tıp Fakültesi Müderrisi - I inci Dönem Beyazıt, II, III, IV, V, VI ncı Dönem İstanbul Milletvekili - Sıhhiye Muavenet İçtimaiye, Sıhhiye, Sıhhat ve İçtimai Muavenet, Dahiliye Vekili, Başbakan - Bekar

Şükrü Saraçoğlu
Ödemiş- 1887, Mehmet Tevfik - MÜlkiye ve Cenevre Darülfünunu Siyasi ve Ekonomi Şb. - Fransızca - Hukuk ve İktisat - Çiftçi - OS. M.M. 4 ncü Dönem İzmir - II, III, IV, V, VI, VII, ve VIII inci Dönem İzmir Milletvekili - Eğitim, Maliye, Adalet ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - TBMM Başkanı - Evli, 3 Çocuk.

Mehmet Recep Peker
İSTANBUL - 1889, Mustafa - Harp Akademisi - Fransızca, Almanca - Askerlik, İdare - Erkanı Harbiye Binbaşı, Erkanı Harbiye D. 2. Şb. Müd., BMM. Başkatibi - II, III, IV, V, VI ve VII inci Dönem İstanbul Milletvekili - İçişleri, Savunma, Bayındırlık Bakanı, Başbakan - Evli, 5 Çocuk.

Hasan Saka
Trabzon- 1886, Yunus - Mülkiye, Paris Ulumu Siyasi - Fransızca - Ekonomi ve Maliye - Varidat Memuru, Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fak. Prof. - OS.M.M. 4 ncü Dönem Trabzon - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX uncu Dönem Trabzon Milletvekili - TBMM Başkanvekili - Maliye, İktisat, Ticaret ve Dışişleri Bakanı, Başbakan - Evli, 3 Çocuk.

Şemsettin Günaltay
Kemaliye- 1883, Etem - Yüksek Öğretmen Okulu ve Lozan Üni. İhtisas - Fransızca, Arapça, Farsça - Eğitim ve İdare, Ord. Prof. Dr., Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, İstanbul Belediye Bşk.V. - OS.M.M 3 Üncü Dönem Ertuğrul - II (Ara Seçim), III, IV, V, VI ve VII inci Dönem Sivas, IX uncu Dönem Erzurum Milletvekili - TBMM Başkanvekili - C.S. İstanbul Üyesi (Meclise Katılmadan Vefat Etmiştir) - Başbakan - Evli, 2 Çocuk.

Adnan Menderes
Aydın - 1899, Etem - Hukuk - İngilizce - Çiftçi - IV, V, VI ve VII inci dönem Aydın, VIII inci Dönem Kütahya, IX, X ve XI inci Dönem İstanbul Milletvekili - Başbakan - Evli, 3 Çocuk.

Cemal Gürsel
Erzurum- 1895, Abidin - Harp Okulu, Harp Akademisi - Fransızca - Askerlik - 3. Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı - Milli Birlik Komitesi Üyesi ve Başkanı (27.5.1960-25.10.1961) - Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi (25.10.1961-26.10.1961), (28.3.1966-14.9.1966) - Devlet Başkanı, Başbakan ve Milli Müdafaa Bakanı, Cumhurbaşkanı - Evli,
1 Çocuk.

Suat Hayri Ürgüplü
ŞAM - 1903, Mustafa Hayri - İstanbul Üni. Hukuk Fak. - Fransızca, İngilizce, Almanca - Hukuk Diploması - İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi, Bonn, Londra, Washinton, Madrid Büyükelçisi - VI, VII, IX uncu Dönem (İstifa:30.100.1952) Kayseri Milletvekili-C. Kayeri Üyesi (15.10.1961-7.6.1966),Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (7.6.1966-5.6.1972)-Cumhuriyet Senatosu Başkanı - Gümrük ve İnhisarlar Vekili, Başbakan - Evli, 1 Çocuk.
Başlangıç Tarihi     20.02.1965
Bitiş Tarihi         27.10.1965

Süleyman Demirel
Isparta - 1924, Yahya - İTÜ İnşaat Fakültesi - İngilizce - İnşaat Yüksek Mühendisi - DSİ Genel Müdürü - II, III, IV, V, XVIII ve XIX uncu dönem Isparta Milletvekili (16.5.1993 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan milletvekilliği sona ermiştir) - Adalet Partisi ve Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , Başbakan , Cumhurbaşkanı , Evli.

Nihat ERİM
Kandıra - 1912, Raif - İstanbul Hukuk Fakültesi, Paris Üni. Hukuk Fak. Doktora - Fransızca, İngilizce - Anayasa ve Devletler Hukuku, Prof. Dr. - Siyasal Bilgiler Fakültesi Anayasa ve Devletlerarası Hukuk Profesörü, Dışişleri Hukuk Müşaviri, Avrupa İnsan Hakları Komitesi Üyesi - VII (Ara Seçim), VIII, I, II, III üncü Dönem Kocaeli Milletvekili (İstifa: 10.10.1971)-Bayındırlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı ve Başbakan - Evli, 2 Çocuk.

Ferit Melen
VAN - 1906, Mahmut Mithat - Ankara Siyasal Bilgiler Okulu - Franszıca - Maliye - Gelirler Genel Müdürü - IX, XI ve XVII nci Dönem Van Milletvekili - K.M. Van İli Temsilcisi (6.1.1961-.25.10.1961) - C.S. Van Üyesi (7.6.1964-14.10.1979), Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (12.7.1980-12.9.1980) -Maliye, Milli Savunma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk. Ölümü:3.9.1988

Naim Talu
İstanbul - 1919, Mehmet Nizamettin - İstanbul Üni. İktisat Fakültesi - İngilizce - Ekonomi, Maliye, Bankacılık - Merkez Bankası Başkanı - C.S. Cumhurbaşkanınca Seçilen Üye (3.7.1972-İstifa:7.7.1976) - Ticaret Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk.

Sadi Irmak
Seydişehir - 1904, Sabri - İstanbul Üni. Hukuk Fak., Berlin Tıp Fak. - Almanca, Fransızca - Biyoloji, Ord.. Prof. Dr. - İstanbul ve Münih Üni. Ord. Prof.Dr., Fizyoloji Kürsüsü ve Atatürk Enstirüsü Başkanı- VII, VIII inci Dönem Konya Milletvekili - C.S. Cumhurbaşkanınca seçilen üye (8.6.1974-8.6.1980) - Danışma Meclisi Konya Üyesi (15.10.1981-6.12.1983) - Danışma Meclisi Başkanı - Çalışma Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk.

Mustafa Bülent Ecevit
İstanbul - 1925, Fahrettin, Nazlı - Robert Kolej - İngilizce - Gazetecilik - Gazeteci - XI, I inci Dönem Ankara, II, III, IV, V, XIX uncu Dönem Zonguldak Milletvekili - Temsilciler Meclisi Üyesi - Cumhuriyet Halk Partisi Eski Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı - Çalışma Eski Bakanı ve Eski Başbakan- Evli.

Bülent Ulusu
Üsküdar - 1923, Mehmet Salih - Deniz Harp Ok., Deniz Harp Akademisi - İngilizce, İtalyanca - Askerlik - Oramiral, Deniz Kuvvetleri Komutanı - XVII inci dönem İstanbul Milletvekili - Dışarıdan Başbakan - Evli, 1 çocuk.

Turgut Özal
Malatya- 1927, Mehmet - İTÜ - İngilizce - Elektrik Yük. Müh., Ekonomi, Yönetici - DPT ve Başbakanlık Müsteşarı, Dünya Bankası Müşavirliği, Anavatan Partisi Kurucu Üyesi ve Genel Başkanı - XVII ve XVIII inci dönem İstanbul Milletvekili (31.10.1989 tarihinde Cumhurbaşkanı seçilmiş olduğundan Milletvekilliği sona ermiştir.) - Dışarıdan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Başbakan - Cumhurbaşkanı - Evli, 3 Çocuk.

Yıldırım Akbulut
Erzincan - 1935, Ömer - İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi - Hukuk - Serbest Avukat - XVII, XVIII ve XIX uncu dönem Erzincan Milletvekili - Anavatan Partisi Genel Başkanı - TBMM Başkanvekili, Başbakan - İçişleri Bakanı, - Evli, 3 çocuk.

A.Mesut Yılmaz
İstanbul - 1947, Hasan, Güzide - Ankara Üni. Siyasal Bilgiler Fakültesi - Almanca, İngilizce - Ekonomi ve Maliye - Özel Sektör Yöneticisi, Sanayici - Anavatan Partisi Kurucu Üyesi - XVII, XVIII, XIX uncu Dönem Rize Milletvekili-Anavatan Partisi Genel Başkanı Devlet, Kültür ve Turizm, Dışişleri Eski Bakanı, Başbakan - Evli, 2 Çocuk

Tansu Çiller
İstanbul - 1946, Necati - Robert College, Boğaziçi Üni., University of New Hampshire Master, University of Connecticut Doktora, Yale Üni.Post Doktora-İngilizce , Almanca-Ekonomi Prof. Dr.-Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Profesörü ve Bölüm Başkanı, Dünya Bankası, San. ve Ticaret Odası Kur. Ekonomi Danışmanı - XIX uncu Dönem İstanbul Milletvekili - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı - Evli, 2 Çocuk.

Necmettin Erbakan
Sinop-1926, Mehmet Sabri - İTÜ Makine Mühendisliği,Almanya Aachen Techniche Hockshule Doktora- Almanca, İngilizce - Makine Yük. Müh., Prof.Dr. - İTÜ Öğretim Üyesi, Türkiye Odalar Birliği Başkanı - III, IV, V ve XIX uncu Dönem Konya Milletvekilleri - Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Refah Partisi Partisi Genel Başkanı - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı - Evli, 3 çocuk

Abdullah Gül
1950 de Kayseri de doğdu. İ.Ü. İktisat Fakültesi ne girdi. Lisans ve doktora için burslu olarak iki yıl Londra ve Exeter de kaldı. İslam Kalkınma Bankası nda çalıştı. 54. hükümette Devlet Bakanlığı yaptı. FP de Genel Başkan Yardımcısı oldu. 1999 da FP den 3. kez Meclise girdi. AKP de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve üç çocuk babası.

Recep Tayyip Erdoğan
26 Şubat 1954  İstanbul'da doğdu. Yüksek öğrenimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nde yaptı. 27 Mart 1994 seçimlerinde Refah Partisinden secimlere girerek İstanbul Büyükşehir Başkanı seçildi.  Halen Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı. Evli ve dört çocuk sahibi.

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :