Atatürkün Sosyal Bilimlere Verdiği Önem

Atatürkün Sosyal Bilimlere Verdiği Önem

Atatürk milli dilin korunması ve gelecek nesillere aktarılması doğrultusunda çalışmalar yapmış  "Türk demek dil demektir. Milliyetin çok bariz vasıflarından birisi dildir" diyerek milletimizin birlikteliği için Türk diline verilmesi gereken önemi vurgulamıştır. "Türk dilinin kendi benliğine aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın dikkatli alakalı olmasını isteriz." (Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 1 Kasım 1932 cilt I s. 372) sözüyle de  bu konuda devlete düşen göreve işaret etmiştir.

Atatürk Türk milliyetçiliğinin yerleşmesi ve sağlamlaşması hususunda milletin ortak dil konusunda bilgilenmesi gerektiğine inanmış ve bu amaçla çalışmıştır. Bu doğrultuda Atatürk ün talimatıyla; 12 Temmuz 1932 de daha sonra "Türk Dil Kurumu" adını alacak olan Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmuştur. Atatürk Türk dili üzerindeki yerli ve yabancı araştırmaları bizzat incelemiş dönemindeki bilginleri Türk dili üzerinde araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Nitekim Türk dilinin en eski anıtları olan Göktürk (Runik) yazılı metinlerinin ilk iki cildi onun sağlığında yayımlanmış; Divanü Lügati't-Türk Kutadgu Bilig gibi eserler üzerinde de yine onun sağlığında çalışılmaya başlanmıştır.( Türk Dil Kurumu web sitesi  [Only Registered Users Can See Links] ([Only Registered Users Can See Links )

Atatürk'ün Türk Tarihi ve Türk Dili konularına ne denli önem verdiği ölümünden kısa bir süre önce yazdığı vasiyetname ile mal varlığını Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumu'na bırakmış olmasından anlaşılır. Bu iki kurumun bütçesi bugün de Atatürk'ün mirasından karşılanmaktadır.

Bir insanın milli değerlerine sahip çıkması için milletini sevmesi; milletini sevmesi için ise onu tanıması gerekir. Milletinin geçmişte yaşadıklarını öğrenen insan ona daha sağlam bağlarla tutunur; sadakati katlanarak artar ve milli duyguları daha da perçinlenir.

Türk Milleti nin büyüklüğüne bütün Türklerin inanmasını arzulayan Atatürk bu fikri savunmayı hayatı boyunca amaç edinmiştir. "Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve geniş uygarlıklara da sahip olmuştur. Bunu aramak tetkik etmek Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur."..."Türk ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır." (Afet İnan Atatürk hakkında Hatıralar ve Belgeler 1968 s. 311) diyerek; Türk insanının tarihini öğrenmesinin önemini vurgulamıştır.

Türk kültürünü ve Türk tarihini bilimsel yoldan araştırmak  tanıtmak ve yaymak amacıyla  Atatürk kurumun çalışmalarına önderlik etmiş  çalışma planını kendisi çizmiş; Türk ve Türkiye tarihini aydınlatacak araştırmacılara yol gösterici nitelikte aşağıdaki direktifleri vermiştir:

"Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir  yazan yapana sadık kalmazsa  değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır."

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :