Aristo Hakkında Kısa Bilgi

Aristo Hakkında Kısa Bilgi

Aristoteles (MÖ 384 7 Mart, MÖ 322) Antik Yunan filozof. Platon ile birlikte Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, şiir, zooloji, mantık, politika ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir..;

M.Ö.384' de Stageira' da Nikomachos' un oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Makedonya Krallarından Amyntas II 'nin hekimiydi. M.Ö.367 de 17 yaşında Eflatun' un Atina' daki akademisine (Akademia) girdi. Burada hocası Eflatun 'un ölümüne kadar 20 yıl eğitim aldı.

Platon 347'de öldü. Aristo Assos ve Midilli'de ders verdi. 343'de II. Filippos'un oğlu Büyük İskender'in hocası oldu. 335'de Atina'da Likeion'u kurdu, Peripetikler'in (gezerek ders verenler) başına geçti. 323'de Büyük İskender öldü, Aristo Atina'dan sürüldü, 322'de Halkis'de öldü.

Günümüze kadar bütün düşünce akımlarını etkiledi, bütün kitaplarda ilk atıflar ona yapıldı. Batı felsefesinin, hatta İslam felsefesinin (Meşailik) en büyük filozofudur. Külliyatını (corpus) Rodoslu Andronikos'ca toplanmıştır. 10. yüzyılda Arapça'ya ve Farabi, İbn Sina, İbn Rüşd yoluyla Latince'ye çevrildi. Aquinolu Tommaso (1228-1274) Aristoculukla ilahiyatı birleştirdi. Aristoculuk, hemen bütün büyük düşünürleri etkileyerek günümüze kadar geldi. Bugün yazılan Batı kitaplarında Aristo okuması yapmadan yazılan bir eser eksik sayılmaktadır.

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :