Ağırlık Birimleri, Zaman Bİrimleri ve Ölçü Birimleri Nelerdir

Ağırlık Birimleri, Zaman Birimleri ve Ölçü Birimleri Nelerdir

Metrik Sistem

Öneki               Sembolü  Değeri               Öneki            Sembolü              Değeri

mega-              M        x 1,000,000                 desi-                d                      x 1/10

kilo-                  k        x 1,000                      santi-               c                      x 1/100

heKto               h         x 100                         mili-                m                     x 1/1,000

deka-               da       x 10                           mikro-             u                      x 1/1,000,000

Ölçümlerin Temel  Birimleri

Uzunluk                      metre                        

Hacim                         litre                            

Ağırlık                        gram                         

Uluslar arası birim       International units (IU veya U)               

Tam Kan                    1 ünite = 500 ml           

Eritrosit                      1 ünite = 250-400 ml

mEq .. (Miliekivalan   = Miliequivalent) :  Ekivalantın binde biridir. Sıvı içindeki elektrolit (ilaçlarda etken madde) miktarını belirtir.  

1 Eq .. (Equivalent     = ekivalan) : Bir mol Hidrojen iyonu ile reaksiyona giren herhangi bir maddenin mg ya da  mM cinsinden miktarıdır.

Uzunluk Birimleri

1 Işık Yılı                   = 9.46 X 10 Kilometre

1 Kilometre (km)        = 1.000 Metre

1 Metre (m)                = 100 Santimetre (cm)

1 Metre (m)                = 1,000 Milimetre (mm)

1 Mikron                     = 1.000 Milimikron

1 Milimikron               = 10 Angström (A)

Hacim Birimleri

1 megalitre                  = 1.000 kilolitre

1 kilolitre                    = 1.000 litre

1 litre (l)                      = 1.000 mililitre

1 mililitre (ml)             = 1.000 mikrolitre 

Ağırlık Birimleri 

1 ton                           = 1.000 kilogram           

1 kilogram (kg)           = 1.000 gram            

1 gram (gm)                = 1.000 miligram           

1 miligram (mg)          = 1.000 mikrogram      

Zaman Ölçüleri 

Zamanı ölçmek için kullanılan ölçü birimlerine zaman ölçüsü denir. Zaman ölçülerinin temel birimi saattir. Saat kısaca sa şeklinde gösterilir. 

İnsanlar yaşamlarını belirli bir düzende sürdürmek için zaman ölçüsü birimlerine gereksinim duymuşlardır. Zaman ölçüsü birimleri Ay, Dünya ve Güneş in hareketlerine göre tanımlanmıştır. 

Zamanı ölçmek için; saniye, dakika, saat, gün, hafta, ay, yıl ve yüzyıl gibi çeşitli birimlerinden yararlanılmıştır.

Saniye: Bir dakikalık zamanın altmışta biri. Saniye sn kısaltmasıyla gösterilir.

1 dk                = 60 sn
1 sa                 = 3600 sn 

Dakika : Bir saatlik zamanın altmışta biri. Dakika dk kısaltmasıyla gösterilir.
1 sa                 = 60 dk 

Saat    : Bir günün yirmi dörtte biri. Saat kısaca sa şeklinde gösterilir.

Gün: Dünyanın kendi ekseninde 1 kez dönmesi sırasında geçen zaman.

1 gün              = 24 sa
Hafta               :  7 günlük süre.
1 hafta            = 7 gün 

Ay                   : Ortalama 30 günlük zaman dilimi. Bir ay bazen 31 gün, yılın tek bir ayına özel olarak da 28 ya da 29 gün olabilir.

Yıl                   : Dünya nın, Güneş in çevresinde 1 kez tam dönmesi için geçen süre. Bir yıl, yaklaşık olarak 365 gün 6 saattir.

Yüzyıl (Asır)     : 100 yıllık süre. Yüzyıl ya da asır, yy kısaltmasıyla gösterilir.

1 yy                = 100 yıl 

Zaman ölçmede kullanılan araca saat denir. Saat üzerinde iki gösterge bulunur. Göstergelerden kısa olanına akrep, uzun olanına da yelkovan denir. Yelkovan, akrepten daha hızlı hareket eder. Yelkovan, dakikaları; akrep, saatleri gösterir. Yelkovan bir tam dönüş yapınca, akrep bir sayıdan bir sonraki sayıya gider. 

Saat okunurken öğleden önceki zamanlar, 1′den 12′ye kadar olan sayılarla; öğleden sonraki zamanlar da akrep hangi sayıyı gösteriyorsa o sayıya 12 eklenerek söylenir. 

1 saat 60 dakikadır ve 1 saat içinde 4 tane çeyrek saat vardır. 

İsa Peygamberin doğduğu güne milât denir ve şu anda kullanılmakta olan takvim sisteminin ilk günü olarak kabul edilir. İsa peygamberin doğduğu yıl 0 (sıfır) yılı kabul edilmiştir. 

İsa Peygamberin doğumundan önce geçen zamana milâttan önce, doğumundan sonra geçen zamana da milâttan sonra denir. Milâttan önce M.Ö. milâttan sonra da M.S. kısaltmalarıyla gösterilir.

Adınız :
Mailiniz :
Yorumunuz :
Doğrulama Kodu :